Үйлчилгээний нөхцөл

 1. Ерөнхий зүйл
   1. Winnergy.mn™ сайт дээр байршуулж байгаа бүх текст, фото зураг, видео, дуу зэрэг контентуудыг бүхэлд нь Winnergy.mn™ редакцийн баг хариуцдаг болно.
   2. Winnergy.mn™ нь үйлчилгээний нөхцөлд хүссэн үедээ өөрчлөлт хийх бүрэн эрхтэй. Хийгдсэн өөрчлөлтүүд нь сайтад нийтлэгдсэн мөчөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. Хэрэглэгч нь нөхцөлд орсон өөрчлөлтийг нийтлэгдсэнээс хойш хэрэглэвэл хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.
 2. Оюуны өмчлөл
   1. Сайтад нийтлэгдсэн текст, дуу авиа, график зураг, лого, фото, видео болон бусад бүх контентуудын оюуны өмчлөл нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу баталгаажсан болно.
   2. Сайтын аливаа контентыг хэрэглэгч нь зөвхөн хувийн хэрэгцээндээ ашиглах эрхтэй. Winnergy.mn™ -н зөвшөөрөлгүйгээр контентыг хувилж тараах, нийтлэх, арилжааны зорилгоор ашиглахыг хориглоно.
   3. Хэрэглэгч нь сайтын аливаа контентыг хуулж, татаж авснаар өмчлөх эрх шилжихгүй гэдгийг анхааруулж байна.
 3. Гуравдагч этгээдийн контент
   1. Сайт нь гэрээний үндсэн дээр гуравдагч мэдээллийн эх үүсвэрийн контентыг нийтэлнэ.
   2. Хэрэглэгч болон сурталчлагч байгууллагын хоорондын харилцаанд Сайт огт оролцохгүй ба үүнтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаан, үл ойлголцолд Сайт хариуцлага хүлээхгүй.
 4. Сурталчилгаа
   1. Сайт нь арилжааны зорилгоор сурталчилгаа байршуулах эрхтэй.
   2. Хэрэглэгч болон сурталчлагч байгууллагын хоорондын харилцаанд Сайт огт оролцохгүй ба үүнтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаан, үл ойлголцолд Сайт хариуцлага хүлээхгүй.
 5. Барааны тэмдэгт 
   1. Сайтад нийтлэгдсэн Winnergy.mn™ харъяалагдах бүх үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний барааны тэмдэгт нь тус байгууллагын өмчид тооцогдоно.
   2. Сайтад нийтлэгдсэн гуравдагч этгээдүүдийн барааны тэмдэгтүүд нь тус тусын эзэмшигчдийн өмчид тооцогдоно.
 6. Шинэчлэл
   1. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь 2021 оны 4 сарын 3 нд Winnergy.mn сайт дээр тавигдсан болно.
Back to top button
error: Content is protected !!